Uncategorized

BẢN TIN EMMAUS THÁI HÀ

UỶ BAN BÁC ÁI CARITAS TGP HÀ NỘI NHÓM EMMAUS THÁI HÀ THƯ KÊU GỌI DIỄU HÀNH HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS Kính gửi : Các cộng đoàn bác ái và các tình nguyện viên yêu thiện nguyện. Với phương châm “ CHUNG TAY ĐẨY LÙI ĐẠI …

Xem Thêm