Nguyễn Tăm

Bác sĩ 92 tuổi đỡ đẻ cho hơn 7000 em bé.

Trong 72 năm hành nghề, bà Maria Pollacci đã đỡ đẻ cho 7.642 em bé. Mặc dù đã 92 tuổi nhưng bà vẫn sẵn sàng nhận đỡ đẻ tại Padavena một thị trấn nhỏ ở phía Bắc nước Ý. Công việc của  Bác sĩ Pollaci đã được ví như là …

Xem Thêm