Tin BVSS

Mùa Vọng không từ bỏ và luôn hy vọng

  Kính thưa Quý Ông Bà, và Anh Chị Em rất thân mến, trong Mùa Vọng, chúng ta chờ đợi cùng với Đức Mẹ Maria để chào mừng sự ra đời của Đức Chúa Jesu Kito, Đấng Cứu Độ trần gian. Bởi vậy, đây là thời điểm tốt đẹp để …

Xem Thêm