Cùng Lên Tiếng

Luật Texas giới hạn việc sử dụng thuốc phá thai trong bảy tuần đầu tiên của thai kỳ hiện có hiệu lực

Một luật mới của Texas đã có hiệu lực hạn chế việc sử dụng thuốc phá thai trong bảy tuần đầu tiên của thai kỳ và cấm vận chuyển thuốc phá thai qua đường bưu điện. Thượng viện Bill 4 được ký bởi Thống đốc Greg Abbott trong tháng Chín, và những người ủng …

Xem Thêm