bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Tiễn biệt 12 em thai nhi

Tiễn biệt 12 em thai nhi Vào lúc 15h ngày 02/07/2021 tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu – DCCT Hà Nội cùng với các thành viên nhóm Bảo vệ sự sống Thái Hà đã dâng thánh lễ và thực hiện nghi thức an …

Xem Thêm

Viết cho bác sĩ phá thai

Ông thân mến! Qua phóng sự báo Lao Động hôm (17-6-2020), tôi được biết ông. Hơn nữa, tôi còn khám phá những sự thật khủng khiếp về phòng khám Phương Thanh của ông. Tôi đã khóc cho những thai nhi bị ông và nhiều cộng sự phá bỏ. Khóc vì …

Xem Thêm