bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

THAI NHI và THAI NHI THÙNG RÁC

Hôm qua, hai nhóm đi thu lượm thai nhi lên đường đến “lượm” các thai nhi. Chúng tôi nhận khá nhiều thai nhi, trong đó có một thai nhi thùng rác, em đã rất lớn rồi và không hiểu vì sao em lại ở thùng rác chung cư. Kỳ này …

Xem Thêm

Ghét tôi hay cười mỉa mai

NGAY KHI BẠN KHINH GHÉT TÔI nhưng cần tôi HÃY GỌI CHO TÔI dù bạn có là ai…! Con, cháu, bạn bè, xa lạ… TÔI HẠNH PHÚC VÌ BẠN CẦN TÔI! Tôi biết khi viết về đề tài này sẽ động chạm tới nhiều bậc cha mẹ, bạn bè, con …

Xem Thêm