bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Gửi những ngày cuối tháng 8

Ở một nơi xa xôi đi vào Sài Gòn chẳng người thân thích, chẳng bạn bè, người thân. Mang trong mình giọt máu gần 8 tháng, vất vả tìm chỗ trọ tạm thời. Chẳng tiền bạc trong túi, chẳng công việc vì thai đã lớn ai đi nhận làm việc. …

Xem Thêm