bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

TIẾNG KHÓC OAN KHIÊN

TIẾNG KHÓC OAN KHIÊN

TIẾNG KHÓC OAN KHIÊN Con nằm đây nơi núi đồi xa vắng Những nấm mồ trắng xóa giữa rừng sâu. Bão táp, phong ba, cuồng phong, mưa ngâu Con kêu cầu, cần có Mẹ, Mẹ ơi! Trần thế là nơi khổ đau cất lời Con chờ đợi Mẹ đến viếng …

Xem Thêm